Виртуелна Експозитура

Брзо, лесно и сигурно како 1, 2, 3 ...

Кон Е-УНИБанка

Достапна за iOS, Android и HarmonyOS мобилни уреди.

Достапно

Банкарски услуги, во секое време, на секое место

Едноставно

Користете го на уред по ваш избор, едноставно и лесно

Сигурно

Сигурност и флексибилност при плаќање

Со Мобилната апликација My Unibank
Вашата банка е насекаде со Вас - безбедно и удобно

Е-банкарство

Управувајте со личните сметки или сметките на компанијата директно од Вашиот компјутер или мобилен уред, при високо ниво на безбедност.

Активно
банкарство
Поволности
 • Отворање на сметки и депозити и надополнување на депозитите во секое време
 • Плаќања во денари и девизи со пониски трошоци во однос на хартиените плаќања
 • Процесирање на налози од фајл
 • Купување и продавање на валута
 • Можност за затварање на достасан долг по кредитна картичка
Пасивно
банкарство
Поволности
 • Состојби на платежни сметки, депозити, кредитни картички, кредити;
 • Тек на трансакции;
 • Курсни листи;
Добивање на:
 • Месечни извештаи за кредитни картички
 • Добивање на изводи од платежни сметки и кредитни картички по e-mail
Мобилна апликација
My Unibank
Вашето слободно време е бесценето! Искористете ги удобностите на нашето Мобилно банкарство и заштедете!
Поволности
 • ON-LINE аплицирајте за кредитен продукт
 • Затварете го достасаниот долг по кредитна картичка
Следете ги
 • Состојбите на трансакциски сметки, текот на трансакциите,
 • Состојбите на депозити, кредитни картички, кредити
 • Авторизациите направени со картички
 • Курсни листи
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash