Пакет на услуги

Бидете флексибилни и извршувајте ги сите потребни банкарски операции целосно 
ON-LINE! УНИFlex ПАКЕТОТ на услуги е дизајниран во насока да Ви овозможи комфорт при користење на банкарските услуги, со истовремена значителна ЗАШТЕДА.

Платежна Сметка

Ја наградуваме Вашата доверба! Користете бројни погодности кај сите продукти на Банката, отворете платежна сметка во УНИ Банка на која ќе ги примате Вашите приливи (плати, закупнини). 

Поволности

Без надомест за отворање.
Можност за СМС известување за трансакциите реализирани преку платежни картички.
Во секое време следете ги промените на платежната сметка преку мобилно и E-банкарство.
Tраен налог за Вашите тековни обврски.

Дозволено пречекорување

Поволности

Лимит до 4 плати
Без жиранти
Дополнителна вредност - осигурување на живот од Кроациа Осигурување – Живот. Бесплатно за првата година.
Каматна стапка – 1,192% месечна, променлива.

Виртуелна
Експозитура

Виртуелна експозитура

ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash