ЗЛАТНА 5КА

Изберете депозитен пакет кој најмногу одговара на Вашиот финансиски план!

5 - 10 милиони МКД

Годишна фиксна камата: 2,75%

Рок: 5 месеци

Камата по видување, за салдо над 3 милиони денари: 0,95%

Инвестициско злато: 2 гр. подарок

Бонус банкарски услуги: Бонус банкарски услуги, преку електронско банкарство, 5 месеци без надомест; Одржување на сметка; Одржување на сметка и интерни налози; Денарски платен промет

БЕЗ надомест за одржување на сметка

10 - 50 милиони МКД

Годишна фиксна камата: 3,00%

Рок: 5 месеци

Камата по видување, за салдо над 3 милиони денари: 1,25%

Инвестициско злато: 5 гр. подарок

Бонус банкарски услуги: Бонус банкарски услуги, преку електронско банкарство, 5 месеци без надомест; Одржување на сметка; Одржување на сметка и интерни налози; Денарски платен промет

БЕЗ надомест  за одржување на сметка и интерни налози

50 - 75 милиони МКД

Годишна фиксна камата: 3,15%

Рок: 5 месеци

Камата по видување, за салдо над 3 милиони денари: 1,50%

Инвестициско злато: 10 гр. подарок

Бонус банкарски услуги: Бонус банкарски услуги, преку електронско банкарство, 5 месеци без надомест; Одржување на сметка; Одржување на сметка и интерни налози; Денарски платен промет

БЕЗ надомест за денарски платен промет

ДЕПОЗИТИ

Вашите пари тука вредат повеќе

Високи и стабилни каматни приходи

Преку електронското и мобилното банкарство следете го растот на Вашиот депозит.

Зголемувајте го Вашиот депозит со дополнителни вложувања

ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash