УНИкатни Бизнис Е-пакети

Заштедете со најдоброт месечен пакет за Вашата компанија! Пакет со СИТЕ најкористени банкарски продукти во ЕДНО!

Е-Пакет Мини

БЕЗ месечно одржување на сметка

30 интерни плаќања

11 КИБС налози

2 МИПС налози

/

/

Изготвување на мкд изводи

Преглед за УЈП

Мобилно и електронско банкарство

Издавање на бизнис дебитна картичка

Уплата на дневен промет – CASH IN

Цена месечно

690 МКД

Е-Пакет

БЕЗ месечно одржување на сметка

НЕОГРАНИЧЕНИ интерни плаќања

22 КИБС налози

6 МИПС налози

/

/

Изготвување на мкд изводи

Преглед за УЈП

Мобилно и електронско банкарство

Издавање на бизнис дебитна картичка

Уплата на дневен промет – CASH IN

Цена месечно

1.190 МКД

Е-Пакет Плус

БЕЗ месечно одржување на сметка

НЕОГРАНИЧЕНИ интерни плаќања

22 КИБС налози

6 МИПС налози

НЕОГРАНИЧЕНИ приливи

3 девизни плакања со SHA трошоци

Изготвување на мкд изводи

Преглед за УЈП

Мобилно и електронско банкарство

Издавање на бизнис дебитна картичка

Уплата на дневен промет – CASH IN

Цена месечно

2.190 МКД

Со избор на било кој Е-Пакет ДОБИВАТЕ и ЗАШТЕДУВАТЕ

Платежна сметка

Поволности

Без надомест за отворање.
Tраен налог за Вашите тековни обврски.
Извршувај ги сите банкарски операции преку електронското банкарство (e-unibanka.mk) или мобилното банкарство (Мy Unibank) достапни 24/7 и искористи ги поволностите, како:
  • Плаќања во денари и девизи до 5 пати пониски трошоци во однос на хартиените плаќања;
  • Инфо за движењето и состојбата на платежните сметки, депозити, кредитни картички;
  • Подмирување на обврските за кредитни картички со 30 пати пониски трошоци;
  • Отворање на сметки и депозити и надополнување на депозитите во секое време;
  • Процесирање на налози од фајл;
  • Купување и продавање на валута;
  • Курсни листи.

Дозволено пречекорување

Поволности

Лимит: до 20 % од остварени годишни приливи;
Рок: до 12 месеци со можност за пролонгирање;
Каматна стапка: во зависност од Вашиот бонитет
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash