УниСМС
УНИБанка нуди услуга со која сите корисници на кредитни и дебитни картички имаат можност за добивање на навремена информација за авторизации направени со картичките во земјата и странство, непосредно по реализираната трансакција, преку смс известувања.
Користењето на оваа услуга ќе Ви овозможи:
  • Утврдување на потенцијална злоупотреба, навремена реакција и безбедносни мерки;
  • Намалување на можноста за повеќекратно задолжување за ист производ/услуга;
  • Известување и потврдување на успешно/неуспешно реализирана трансакција;
  • Сигурност и високо ниво на заштита од евентуални злоупотреби и измами;
  • Можност за контрола на вашите трансакции;
  • Следење на трансакциите, независно дали сте во земјата или во странство;
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash