Мрежа на експозитури во Скопје

Централа на банката

ул. „Максим Горки“ бр.6, 1000 Скопје, Македониja 
тел. +389 2 3286 100; +389 2 3111 111
факс.+389 2 3224 162
E-mail: info@unibank.com.mk

Работно време: 08.00-16.00 h


Мрежа на експозитури во Скопје

eкспозитура ЦЕНТРАЛА
Одговорно лице Јасмина Трајковска
e-mail ekspozituracentrala@unibank.com.mk
телефон 02/3286 122; 02/3286 136; 02/3286 147
факс 02/3130 448
Адреса Максим Горки бр.6
Работно време: 08.00-16.00 h
Плоштад Македонија
Одговорно лице Ивана Шуманова-Андев
e-mail gtc2@unibank.com.mk
телефон 02/3239 050
факс 02/3239 050
Адреса 11 Октомври бр.3
Работно време: 08.30-16.30 h
АЕРОДРОМ
Одговорно лице Биљана Кацарска
e-mail aerodrom@unibank.com.mk
телефон 02/2447 010
факс 02/2403 120
Адреса бул.Јане Сандански бр.109/1 приземје
Работно време: 08.00-16.00 h
КИСЕЛА ВОДА
Одговорно лице Ивана Малијанска
e-mail kiselavoda@unibank.com.mk
телефон 02/2720 080
факс 02/2778 251
Адреса Сава Ковачевиќ бр.2 лок.5 и 6
Работно време: 08.00-16.00 h
ЛЕПТОКАРИЈА
Одговорно лице Ивана Кузинакова
e-mail karpos@unibank.com.mk
телефон 02/3099 081
факс 02/3099 081
Адреса бул. Партизански Одреди бр.66 лок.6
Работно време: 08.00-16.00 h
СКОПЈАНКА
Одговорно лице Митко Клопчевски
e-mail skopjanka@unibank.com.mk
телефон 02/2402 626
факс 02/2402 626
Адреса бул. Кузман Јосифовски Питу број 56 влез 5,
Работно време: 08.00-16.00 h
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Одговорно лице Дијана Несторова
e-mail gjorche.petrov@unibank.com.mk
телефон 02/2040 026
факс 02/2040 026
Адреса Ѓорче Петров бр. 50
Работно време: 08.00-16.00 h