ONLINE apliciranje Проверка на состојба на картичка