Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.07.2018 – 31.12.2018г)

11,00%

7,630%