Електронското банкарство на УНИБанка

Виртуелна експозитура

Почитувани клиенти

Со задоволство Ве известуваме дека почнувајќи од 04.08.2017 година УНИБанка преминува кон нова посовршена верзија за електронско банкарство со значително зголемени функционалности.

Достапот до новата верзија е преку адреса: https://e-unibanka.mk  со користење на корисничко име и лозинка (види Процес на регистрација).

Корисничкото име и лозинката Ви дава можност да ги следите состојбите и прометот на Вашите сметки, картички, депозити и кредити.

За да можете да вршите плаќања, потребно е да имате Квалификуван електронски потпис издаден на токен од издавач сертифициран за издавање на истите во РМ. Сертификатот ќе го регистрирате самостојно преку Е-УНИБанка. По извршената регистрација потребно е да дојдете во Банката за да го активираме Вашиот сертификат. После активирањето ќе можете непречено да ги вршите Вашите активности преку новото електронско банкарство Е-УНИБанка.

Достапот до старата верзија е преку адреса: https://e-unibank.mk

Дополнителни прашања можете да доставете на е-маил e-unibank@unibank.com.mk, на телефон 02/3286 165 или во најблиската Експозитура на Банката, секој работен ден од 8 до 16 часот.

Ви благодариме за Вашето разбирање.

 

Електронско банкарство од секоја точка на светот - 24 часа на ден, 7 дена во неделата

Во зависност од Вашите лични желби и преференции може да изберете:

 • Пасивно банкарство – за правни и физички лица резиденти и нерезиденти
 • Активно банкарство – за правни и физички лица резиденти

Електронското банкарство е сервис преку кој удобно и лесно може да управувате со личните сметки или сметките на компанијата без да доаѓате во банката. Со единствената платформа Е-УНИБанка може да вршите банкарски операции директно од вашиот компјутер со интернет конекција при високо ниво на безбедност.

Услугата пасивно банкарство овозможува:

 • Следење на состојби на трансакциски сметки во денари и девизи, расположливи средства, следење на текот на трансакциите,изводи,промети и слично
 • Следење на состојби на депозити, дебитни и кредитни картички, преглед на кредити
 • Преглед на авторизации направени со картички
 • Следење на курсни листи
 • Месечни извештаи за кредитни картички on line
 • Добивање на изводи од трансакциски сметки и кредитни картички по e-mail
 • Експорт на податоците од изводите во excel, pdf, html со цел полесна обработка на истите
 • Информации за експозитури, банкомати, новости од банката и слично

Услугата активно банкарство овозможува :

 • Плаќања во денари со помали трошоци во однос на хартиените плаќања
 • Плаќања во странска валута
 • Процесирање на налози од фајл
 • Отварање на сметки и депозити
 • Следење на курсни листи
 • Купување и продавање на валута, како и можност за добивање на договорен курс
 • Следење на состојби на трансакциски сметки во денари и девизи, расположливи средства, следење на текот на трансакциите,изводи,промети и слично
 • Следење на состојби на депозити, дебитни и кредитни картички, преглед на кредити
 • Преглед на авторизации направени со картички
 • Месечни извештаи за кредитни картички on line
 • Можност за предвремено затварање на достасан долг по кредитна картичка
 • Добивање на изводи од трансакциски сметки и кредитни картички по e-mail
 • Експорт на податоците од изводите во excel, pdf, html со цел полесна обработка на истите
 • Информации за експозитури, банкомати, новости од банката и слично

За да се користи услугата електронско банкарство мора да бидете клиент на Банката и да се регистрирате како корисник на еден од следниве начини:

 1. On-line регистрација – може да се направи барање за регистрација преку https://e-unibanka.mk, по што е потребно истото да го потврдите во експозитурата на УНИБанка во која што најмногу Ви одговара
 2. Во најблиската експозитура на УНИБанка

Забелешка: Ако веќе имате постоечко корисничко име, можете да добиете пристап до други регистрации, за кои сте овластено лице, со потпишување на документ во банката.

Регистрација на сертификат

За корисниците на активно банкарство, кое подразбира и плаќање, корисникот мора да изврши регистрација на сертификатот преку https://e-unibanka.mk. Регистрирањето се врши за секоја сметка поединечно и истото мора да биде одобрено од страна на банката.